1 DZ
Byli Dowódcy 1DZ
 

gen. Broni Zygmunt Berling

1943


gen. dyw. Wojciech Bewziuk

1943 – 1945


gen. bryg. Józef Sielecki
1945 – 1947

 

gen. broni Zygmunt Duszyński

1947 – 1948

gen. bryg. Ludwik Barański

1948 – 1949

 

płk Tadeusz Cynkin

1949

 

płk Wacław ZWIERZAŃSKI

1949 – 1950


gen. bryg. Józef SOBIESIAK

1950 – 1951


gen. broni Józef KAMIŃSKI

1951 – 1952

 
 

gen. bryg. Józef DZIADURA

1952 – 1954, 1959 – 1964


gen. bryg. Andrzej FREŃ

1954 – 1956


gen. dyw. Wacław CZYŻEWSKI

1956 - 1959

 

gen. armii Florian SIWICKI

1964 – 1965


płk  Filip MAJEWSKI

1965 – 1966

 

płk dypl. Henryk WYSOCKI

1966 – 1969

 

gen. bryg. Janusz SIECZKOWSKI

1969 – 1971

 

gen. broni Włodzimierz OLIWA

1971 – 1972

 

gen. bryg. Edward DYSKO

1972 - 1975

 

gen. bryg. Henryk ANTOSZKIEWICZ

1975 – 1976

 

gen. bryg. Jerzy JAROSZ

1976 - 1984


gen. bryg. Zenon POZNAŃSKI

1984 – 1987

 
 

gen. dyw. Jerzy SŁOWIŃSKI

1987 – 1989

 

płk dypl.  Zdzisław  KAZIMIERSKI

1989 – 1991

 

gen. bryg. Marek  SAMARCEW

1991 – 1992

 

gen. dyw. Zbigniew  CIEŚLIK

1992 – 1995

 

gen. bryg. Marian  MAINDA

1995 - 1997

 

gen. bryg. Włodzimierz ZIELIŃSKI

1997 – 2002

 

gen. bryg. Henryk DZIEWIĄTKA

2002 – 2004

 

gen. dyw. Piotr CZERWIŃSKI

2004 – 2007

 

gen. dyw. Tadeusz BUK

2007-2009


gen. bryg. Ryszrd JABŁOŃSKI

2009-2011

 

p.o. gen. bryg. Grzegorz DUDA

2011