1 DZ
Garnizon Legionowo

Legionowo

 

Dane statystyczne:

 • Położenie geograficzne:

   

   - długość wschodnia 20o53' - 21o00'
   - szerokość północna 52o23' - 52o25'

   

 • Wyniesienie: 75 - 85 m npm

 • Powierzchnia miasta: 1360 ha

 • Liczba mieszkańców: 50.180 (stan na 31.12.1998 r.)

 • Gęstość zaludnienia: ok. 3.689 na 1 km2

Miasto leży w odległości 23 km od Centrum Warszawy, na szlakach komunikacyjnych łączących Warszawę z Gdańskiem (linia kolejowa) i Pojezierzem Mazurskim (droga krajowa nr 61). Tylko 7 km dzieli miasto od Zalewu Zegrzyńskiego, tradycyjnego miejsca wypoczynku mieszkańców Warszawy i okolic.

 


 

Defilada w koszarach, lata 30-te.

Geneza Legionowa wiąże się z uruchomieniem w 1877 roku linii Kolei Nadwiślańskiej łączącej Warszawę z Mławą, a wraz z nią stacji kolejowej Jabłonna Nowa oraz budową od 1893 roku koszar wojskowych. Powstały one jako kolejny pierścień obrony pobliskiej twierdzy Modlin.

 

Obecna nazwa obowiązuje od 3 maja 1919 roku, kiedy to dla upamiętnienia czynu niepodległościowego Legionów Józefa Piłsudskiego starosta warszawski wydał dekret zmieniający dotychczasową nazwę osiedla i stacji kolejowej. Inicjatorem zmiany nazwy był płk. Bolesław Roja. Niewielka odległość od Warszawy, dogodna komunikacja i położenie w sąsiedztwie rozległych lasów sprzyjało powstaniu w Legionowie osiedla letniskowego odznaczającego się charakterystyczną, drewnianą architekturą.

 

 

Przysięga na Rynku, lata 30-te.

W 1930 roku została wyodrębniona gmina Legionowo.

 

W okresie międzywojennym o charakterze Legionowa decydował przede wszystkim Garnizon Wojskowy, na rzecz którego pracowały Zakłady Balonowe i Obserwatorium Aerologiczne.

 

W latach 1933-38 piloci z tutejszego batalionu balonowego czterokrotnie zdobyli puchar Gordona-Benetta. Oprócz wojsk balonowych, stacjonowały w Legionowie dywizjon pociągów pancernych i batalion mostów kolejowych.

 

W okresie okupacji działał w Legionowie silny ośrodek walki podziemnej, prowadzono tajne nauczanie, organizowano akcje dywersyjne. Miało tu swa sziedzibę dowództwo 1 Rejonu VII Obwodu "Obroża" Armii Krajowej. Równolegle ze Stolicą 1 sierpnia 1944 roku w Legionowie wybuchło Powstanie. Po 3 dniach walk część oddziałów przeprawiła się przez Wisłę do Puszczy Kampinoskiej.

 

 

Ulica w Legionowie, lata 30-te.

Od końca wojny w Legionowie stacjonują oddziały 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

 

W 1950 roku Zakłady Balonowe ponownie podjęły produkcję, specjalizując się głównie w sprzęcie sportowym i turystycznym (słynne legionowskie namioty z "Aviotexu"). Prawa miejskie uzyskało Legionowo 3 maja 1952 roku. W siedem lat później założono Spółdzielnię Mieszkaniową, co dało początek rozwojowi budownictwa wielorodzinnego. Sukcesywnie wzrastała liczba mieszkańców przekraczając w 1987 roku 50 tysięcy.

 

W roku 1980 - jak wspomina Ligia Urniaż-Grabowska (Senator RP, współtworząca legionowską "S") - w Legionowie powstał lokalny Komitet "Solidarności" działający w ramach Regionu Mazowsze. Jego działalność była szczególnie widoczna w Społecznym Komitecie Budowy Szpitala. W okresie stanu wojennego legionowska "Solidarność" nie zawiesiła działalności. Przestrzeń wolności w tym trudnym czasie tworzyły organizowane w kościele "Na Górce" u ks. Józefa Schabowskiego lekcje historii i pamiętne msze św. w intencji Ojczyzny (pierwsza niedziela po 13. każdego miesiąca), podczas których występowali znani artyści scen warszawskich. W rok po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowano w kościele "Na Górce" wystawę poświęconą Jego pamięci. Przygotowywano ulotki, robiono napisy na murach. W Legionowie retransmitowane były audycje radia "Solidarność", a także odtwarzane były audyje telewizyjne zakłócające Dziennik Telewizyjny. Dzięki podziemnej "S" docierała do legionowskich przychodni pomoc medyczna organizowana w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki. Wiele osób z legionowskiej opozycji dotknęły represje władz komunistycznych.

 

 

Odsłonięcie pomnika w Parku im. Jana Pawła II, 27 września 1998 roku

W roku 1989 rozpoczęło się tworzenie Komitetów Obywatelskich i tworzenie podstaw nowej Polski.

 

3 maja 1994 roku z okazji 75-lecia Legionowa odsłonięty został Pomnik Polski Walczącej. W 1997 roku w uznaniu postawy społeczności Legionowa w okresie II wojny światowej, miasto otrzymało pamiątkowy medal "IV Wieki Stołeczności Warszawy".

 

W ostatnich latach rozwinęła się infrastruktura miejska. Utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Prokuraturę Rejonową, notariaty, Sąd Rejonowy, wzniesiono nowe szkoły, dołączono sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków, zamontowano energooszczędne i ekologiczne oświetlenie ulic.

 

1 stycznia 1999 roku Legionowo zostało miastem powiatowym. W skład powiatu oprócz Legionowa wchodzą cztery ościenne gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew.

 
 

W mieście znajduje się Centrum Szkolenia Policji oraz od 1932 roku Ośrodek Aerologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.