1 DZ
Przyjęte Tradycje

Dywizja Najwyższego Naczelnika – 1794

1 Dywizja Księstwa Warszawskiego – 1807 – 1812

1 Dywizja Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego – 1815 – 1831

1 Brygada Legionów – 1914 – 1917

1 Dywizja Piechoty Legionów – 1919 – 1939

1 Dywizja Grenadierów – 1939 – 1940

1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki – 1943